Risultati 1 - 3 di 3

Bagni criostatici

Criostati MPM

Bagni criostatici MPM INSTRUMENTS

Bagni refrigerati MPM

Bagni termostatici refrigerati MPM

RW3-VFD

Termocriostati da -25/-35 a +150 °C di produzione Jeio Tech